Vše okolo demolice v Ústí nad Labem a okolí

Demolice v Ústí nad Labem či Ústeckém kraji není rozhodně tak snadná činnost, podobně jako rekonstrukce, kde je třeba zvážit individuálně konkrétní objekt. Zatímco k rekonstrukci nepotřebujete mít povolení od stavebního úřadu, v případě demolice je povolení nepostradatelné. Tímto povolením se myslí demoliční výměr, který je zároveň potřebný k tomu, aby došlo k odstranění nemovitosti z katastru nemovitostí.

Kromě demoličního výměru je třeba mít po ruce taktéž projekt k demolici. Ten se stanovuje na základě provedeného stavebně technického průzkumu objektu, pakliže není k dispozici dokumentace k nemovitosti, podle níž by se projekt stanovil.

Stále však visí ve vzduchu dvě otázky, a sice kolik demolice stojí a jak dlouho demoliční práce v Ústí nad Labem vlastně trvají.

Kolik stojí demoliční práce?

Tou vůbec nejčastěji pokládanou otázkou související s demoličními pracemi je, kolik stojí demoliční práce. Celková cena za bourací práce se odvíjí od mnoha faktorů, které na ni mají vliv. K těmto faktorům patří například velikost bouraného objektu, dále také množství stavebního odpadu, který bude třeba odvézt po provedení demolice na skládku.

A když už mluvíme o skládce – také se na ceně podílí to, jaká je vzdálenost ze stanoviště na nejbližší skládku a jaké se na dané skládce platí skládkovné.

Jak dlouho demoliční práce trvají?

Druhou velmi často pokládanou otázkou, která se s odstraněním staveb v Ústí nad Labem pojí, je, jak dlouho demoliční práce vlastně trvají. Trvá to týden nebo dva? Nebo snad několik měsíců? Opět nelze z fleku říct, jak dlouho bude demolice trvat právě na vašem pozemku. Odvíjí se to především od velikosti bouraného objektu. Například takový rodinný dům běžné velikosti se bourá zhruba čtrnáct dnů. Menší kůlna se bude pravděpodobně bourat kratší dobu, naopak demolice panelákového domu potrvá. Chcete více informací? Pište na info@bourani-demolice.cz

Demoliční práce v Ústí nad Labem a okolí

Rozhodli jste se kývnout na demolici staré trouchnivějící nemovitosti, která leží na vašem pozemku? V tom případě přemýšlíte také nad tím, co všechno demolice obnáší. Že se jedná o komplexní zbourání konkrétní nemovitosti, to moc dobře víte. Ale co možná nevíte, je to, kolik věcí je třeba zajistit, aby demoliční práce v Ústí nad Labem a okolí jako Teplice, Děčín, Chomutov, Litoměřice nebo Most mohly vůbec započat.

Někteří lidé si neustále myslí, že demolice v Ústí nad Labem či jinde je zcela zdarma. Přece jen když se bourá nemovitost, nic to nestojí. Jenže to je omyl. Demoliční práce je činnost jako každá jiná a za její provedení je třeba zaplatit. I když je pravdou, že v mnoha případech je výhodnější než rekonstrukce trouchnivějící nemovitosti, která se často nevyplácí z důvodu nekvalitních rozvodů elektřiny či špatných základů domu.

Co je nutné mít, když chcete zbourat nemovitost?

  • Demoliční výměr
  • Projekt k demolici
  • Firmu, která demolici provede

Kde všechno sehnat?

Co se týče firmy, která demolici provede, v tomto máme jasno. Za oslovení stojí firma Stavby – demolice a bourání s.r.o. Firma vám mimochodem zpracuje i projekt k demolici, pakliže ho nedržíte ještě pevně v rukou.

Co že je to projekt k demolici? Projektem k demolici se rozumí dokument, ve kterém jsou obsaženy naprosto všechny bourací a demoliční práce + jejich postupy. Kromě toho je v projektu obsažená i specifikace předpokládaného množství stavebního odpadu, který se bude muset následně odvézt na nejbližší skládku. Většinou se projekt k demolici stanovuje na základě původní dokumentace.

Třetí potřebnou věcí je demoliční výměr, který je vůbec tím nejdůležitějším dokumentem, jehož je třeba držet v rukou. Jedná se o jakýsi souhlas, který povoluje svržení konkrétní nemovitosti. Zároveň je to dokument, díky kterému dojde k odstranění nemovitosti z katastru.